Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Certificació Energètica d’Edificis Públics

Des del 1 de juny del 2013 qualsevol particular que ha volgut llogar o vendre una vivenda o un local, construït abans de l’any 2007, ha estat obligat a obtenir un certificat d’eficiència energètica per a complir amb el Reial Decret 235/2013, com a transposició de la Directiva Europea 2010/31/UE.

Aquest certificat ha tingut un cost de entre 150 i 300 €, depenent de les dimensions de la vivenda o local i de la oferta dels diferents professionals certificadors. Aquest certificat exposa el consum de l’edifici i la descripció de les seves característiques energètiques, en relació a diferents graus d’eficiència: A, B, C, D, E, F o G.

I què passa amb els edificis públics?

Aquests haurien de constituir un exemple d’edificis on els factors mediambientals i energètics es tenguèssin en compte.

Què diu la normativa?

El Decret 235/2013 estableix la obligatorietat de obtenir la Certificació Energètica a tots els edificis públics amb una superfície útil superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic. Els plaços per complir amb aquesta obligació són els següents:

  • Edificis públics de més de 500 m2                  1 de juny del 2015
  • Edificis públics de 250 a 500 m2                     9 de juliol del 2015
  • Edificis públics llogats de més de 250 m2      31 desembre del 2015

A més, aquests edificis tenen la obligació de tenir exposada al públic la Etiqueta Energètica resultant de la Certificació.

En quins locals hauria d’estar exposada aquesta etiqueta?

Ministeris, conselleries, ajuntaments, hospitals, centres de salut, escoles, facultats, biblioteques, jutjats, pavellons d’esports…

Heu vist cap etiqueta d’aquestes en qualque edifici públic que hagueu visitat recentment?

 

La Baubiologie

La Baubiologie (neologisme alemany que significa Biologia del hàbitat) és la disciplina que estudia la contaminació química, física i micro-biològica de la vivenda i proposa solucions per a sanejar-la. La Geobiologia i el Feng Shui des de fa molt de temps  han practicat l’art de cercar el bon lloc per viure i la manera deLlegir-ne més

Programa d’ajudes PAREER+CRECE

L’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) va aprovar dia 1 d’octubre de 2013 el Programa PAREER de rehabilitació energètica d’edificis existents. Aquest programa d’ajudes havia de tenir una duració de dos anys i acabava el 30 d’octubre d’enguany, però s’ha allargat el plaç de sol·licituds fins el 31 de desembre delLlegir-ne més

Segell FSC

El Consell d’Administració Forestal (Forest Stewardship Council) és una organització internacional independent, no governamental i sense ànim de lucre, que va ser fundada l’any 1993 a Toronto per 130 representants d’organitzacions ecologistes, industrials de la fusta, silvicultors, organitzacions indígenes, associacions de boscos comunals i entitats de control de qualitat. Aquesta organització, com a tal, noLlegir-ne més

L’engany de la “tarifa plana”

El proper mes d’agost farà dos anys que el Govern del Partit Popular va aprovar el paquet de mesures referents a la reforma elèctrica, com ja vam explicar al post Bájate la potencia, una d’aquestes mesures consistia en incrementar la part fixa de la factura de la llum, el que anomenen “terme de potència”, que esLlegir-ne més