Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Segell FSC

El Consell d’Administració Forestal (Forest Stewardship Council) és una organització internacional independent, no governamental i sense ànim de lucre, que va ser fundada l’any 1993 a Toronto per 130 representants d’organitzacions ecologistes, industrials de la fusta, silvicultors, organitzacions indígenes, associacions de boscos comunals i entitats de control de qualitat.

Aquesta organització, com a tal, no certifica, sinó que acredita a les organitzacions que ho fan. És a dir, avalua les entitats que volen certificar-se amb el segell FSC fent un seguiment de les pràctiques, usos i manteniment del recurs forestal utilitzat.

L’objectiu del FSC és promoure, als boscos de tot el món, una gestió forestal econòmicament viable, socialment beneficiosa i ambientalment responsable.

El FSC dóna tres tipus de certificats:

– Certificació Forestal, es concedeix a gestors o propietaris de boscos amb pràctiques de gestió que compleixin els requisits dels Principis i Criteris del FSC.

– Cadena de custòdia, s’aplica als fabricants, rematants i distribuidors de productes forestals certificats FSC. Aquesta certificació verifica que els productes que es venen amb etiqueta FSC realment contenen materials certificats FSC i fonts controlades al llarg de la seva cadena de producció.

– Fusta Controlada, aquesta certificació s’ha definit per evitar que les empreses o organitzacions incloguin en els seus materials fonts de fusta que no es poden acceptar. La Fusta Controlada FSC només es pot mesclar amb fusta certificada FSC en productes que etiquetats com a FSC Fonts Mixtes.

La nostra recomanació és que si és possible s’utilitzi fusta de procedència local o pròxima i que, en cas d’utilitzar fusta de procedència tropical, tengui el segell FSC. Algunes de les fustes tropicals més conegudes són la Teca, utilitzada en mobles, l’Iroko utilitzada en carpinteries, construcció i mobiliari, l’Ipè utilitzat en paviments, el Sapelli utilitzat en carpinteries, mobles i decoració, entre altres.

Més informació a www.fsc.org