Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Arxiu de etiqueta: Bioconstrucció

FORMACIÓ: Jornada sobre cobertes i façanes verdes

Ahir vàrem assistir a la Jornada sobre cobertes i façanes verdes que organitzaven l’Associació Espanyola de Cobertes Verdes (ASESCUVE) i la Universitat de les Illes Balears.

Els beneficis de les cobertes verdes són molts:

1. Disminueixen l’efecte illa de calor. Aquest fenomen consisteix en l’augment de temperatura que es produeix a les zones urbanes a causa de l’edificació, la falta d’espais verds, l’acumulació de gasos contaminants, etc. La gran massa de formigó i asfalt que forma les ciutats va acumulant calor durant tot el dia, que es va dissipant lenta i dificultosament durant la nit. Això arriba a provocar un efecte hivernacle local, que s’evitaria si es pogués transformar l’energia solar a través dels processos de fotosíntesi i evaporació de l’aigua, és a dir, si augmentàs la quantitat de vegetació de les ciutats disminuirien les altes temperatures que s’hi generen. A les ciutats la temperatura és 4ºC superior que a les zones no urbanitzades.

2. Controlen l’escorrentia d’aigua. Les cobertes verdes poden retenir entre un 50% i un 90% de l’aigua de pluja, una part d’aquesta aigua torna directament al cicle natural de l’aigua per transpiració o evaporació de la pròpia coberta, i la resta es va cedint a poc a poc al clavegueram, d’aquesta manera s’evita la saturació de la xarxa durant les èpoques més plujoses i s’eviten inundacions. Per tant, si les cobertes de les ciutats fossin verdes, es podria disminuir el dimensionament de la xarxa de clavegueram i, alhora, reduir els costos de construcció i manteniment.

3. Redueixen els nivells de contaminació de la ciutat. Per una banda, la vegetació millora la qualitat de l’aire, ja que filtra les partícules contaminants i la pols, a la vegada que produeix oxigen i consumeix diòxid de carboni. I per l’altra, el substrat filtra l’aigua de pluja reduint les substàncies nocives que aquesta du incorporades.

4. Fan d’aïllament acústic. Les cobertes verdes redueixen la reflexió del renou fins a 3 dB i milloren l’aïllament acústic fins a 8 dB. En una coberta convencional les ones sonores reboten, generant contaminació acústica, a les cobertes verdes això no passa.

5. Dóna inèrcia tèrmica. Una coberta verda té una gran inèrcia tèrmica, per tant, ens serveix de regulador de la temperatura interna, a l’estiu conserva la frescor i a l’hivern la calor. Això ens fa reduir moltíssim l’ús d’energia per escalfar i refredar els nostres edificis, a l’estiu podem reduir el consum d’aire condicionat fins a un 25% i a l’hivern podem evitar pèrdues de calor fins a un 50%.

6. Aïllament davant camps elèctrics i electromagnètics. La terra crua, que en aquest cas seria el substrat de la coberta verda, és un gran absorbent de camps elèctrics i electromagnètics, per tant, impedeix que entrin dins la nostra vivenda.

7. Protegeixen i allarguen la vida útil de la impermeabilització. Els grans salts de temperatura entre dia i nit i les temperatures elevades de l’estiu provoquen l’envelliment de la impermeabilització de les cobertes, es redueix l’elasticitat del material, es formen esquerdes i, finalment, fugues. Una coberta tradicional de rajola ceràmica pot arribar a 60ºC de temperatura a l’estiu, en canvi, una coberta verda arriba a 35ºC com a màxim, per tant, col·locant aquest tipus de coberta ens asseguram la protecció i durabilitat de la impermeabilització.

8. Incorporen més biodiversitat a la ciutat. Les cobertes verdes creen nous hàbitats per a la fauna i recuperen part dels espais que hem robat a la natura amb la construcció de les ciutats.

9. Milloren el paisatge urbà. És impressionant la quantitat de m2 que tenim perduts i inutilitzats a dalt dels nostres edificis i més sabent el que val un m2 de sòl avui en dia. Una coberta verda és visualment estimulant, aporta un gran valor estètic i personalitat als nostres edificis i converteix una zona morta en un espai polivalent, un sostre viu que pot ser una excel·lent zona d’esbarjo, descans, cultiu…

Els beneficis d’una façana verda són pràcticament els mateixos que els d’una coberta, però és encara menys coneguda i menys estesa, però si tenim en compte que per cada m2 de sòl construït horitzontal hi ha 8 m2 construïts verticals queda clar que si volem que les cobertes verdes siguin una alternativa  viable davant les convencionals, les façanes verdes també ho han de ser.

Amb tot això volem dir que hi ha motius més que suficients per a que es comencin a dur a terme polítiques a favor de les cobertes verdes i que es facin reglaments i ordenances que incentivin la seva implantació. Hi ha molts països que fa anys que estan sensibilitzats i conscientats dels beneficis que aquest tipus de cobertes i façanes aporten a les seves ciutats.

A Espanya, només tenim com a referent la ciutat de Barcelona, que l’any passat va fer una ordenança municipal per incorporar cobertes verdes a tots els edificis municipals de nova planta i donarà una subvenció de fins un 60% (màxim 60.000 €) a les cobertes que es rehabilitin i es converteixin en terrats verds.

 

Gestió de l’energia

Un dels punts en què es basa la bioconstrucció és en la gestió responsable de l’energia. Això s’aconsegueix de quatre maneres: 1. Reduint la demanda. Per reduir la demanda energètica de la nostra vivenda hem de fer dues coses, la primera és orientar-la bé, en un clima com el nostre el que ens interessa ésLlegir-ne més

FORMACIÓ: Taller de Geometria Sagrada

Els dies 20, 21 i 22 de febrer hem assistit al curs “TALLER DE GEOMETRIA SAGRADA” realitzat en el Molí den Polit de Manacor i organitzat per ABIB (Associació per a la Bioconstrucció a les Illes Balears). El taller va ser impartit per Carlos Martín Lamoneda, arquitecte, urbanista i paisatgista. En aquest taller ens iniciàremLlegir-ne més

Piscina natural

Una piscina natural és una piscina que utilitza un sistema de depuració natural, per mantenir la qualitat de l’aigua enlloc d’utilitzar clor o altres productes químics. Aquest tipus de depuració implica crear un ecosistema equilibrat format per graves, plantes acuàtiques, peixos i corrents d’aigua, que són el que mantindrà les condicions òptimes de transparència iLlegir-ne més

La Qualitat de l’Aire

Quant de tempos pot estar una persona sense mejar? Un mes com a màxim? Quant de temps pot estar una persona sense beure? Un parell de dies? Quant de temps pot estar una persona sense respirar? Un parell de minuts? Per tant, l’aire que respiram és tan o més important que allò que menjam oLlegir-ne més