Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

La Qualitat de l’Aire

finestra oberta
Quant de tempos pot estar una persona sense mejar? Un mes com a màxim?

Quant de temps pot estar una persona sense beure? Un parell de dies?

Quant de temps pot estar una persona sense respirar? Un parell de minuts?

Per tant, l’aire que respiram és tan o més important que allò que menjam o bevem.

Sabíeu que moltes vegades l’aire de l’interior dels edificis està més contaminat que l’aire exterior? I que dins els edificis és on passam la major part del nostre temps?

Per això és molt important conèixer quins són els contaminants habituals dels llocs que habitam:
– El CO2, procedent de la mateixa respiració.
– Els COVS (compostos orgànics volàtils) i altres elements tòxics procedents dels materials de construcció.
– Els àcars, presents en la pols.
– La floridura, causada per humitats diverses, com poden ser les condensacions.

De què dependrà la qualitat d’aquest aire que respiram?
– De la utilització de materials saludables.
– De la transpirabilitat de l’envolvent de casa nostra.
– D’una bona ventilació de la nostra llar.
– De la utilització de les plantes.

2 Responses to La Qualitat de l’Aire

  1. […] el desenvolupament de les seves activitats i que, per tot això, és necessari disposar d’un aire interior de qualitat, ric en oxigen, que es renovi sense crear corrents, amb una temperatura adequada i un grau […]

  2. […] vivenda, materials que estiguin lliures de tots aquests tòxics. També és fonamental millorar la ventilació i l’aireig dels nostres domicilis, evitant ambients molt humits. D’aquesta manera, […]