Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Piscina natural

Una piscina natural és una piscina que utilitza un sistema de depuració natural, per mantenir la qualitat de l’aigua enlloc d’utilitzar clor o altres productes químics.
Aquest tipus de depuració implica crear un ecosistema equilibrat format per graves, plantes acuàtiques, peixos i corrents d’aigua, que són el que mantindrà les condicions òptimes de transparència i qualitat de l’aigua.
Existeixen diversos tipus de piscines naturals, però el més utilitzat consisteix en dividir la piscina en una zona de bany (2/3 part aproximadament) i una zona de plantes (1/3 part). L’aigua és absorbida i filtrada per la zona de plantes i tornada a la zona de bany mitjançant canals, jocs d’aigua, cascades, etc. Això no només és un recurs paisatgístic, sinó que respon a la necessitat d’oxigenació de l’aigua abans de ser retornada al vas principal.
Quan instal·lam una piscina d’aquest tipus és normal que l’aigua estigui una mica tèrbola al principi, ja que l’equilibri biològic encara no s’ha establert. Això es pot solucionar col·locant un filtre ultravioleta que elimina les algues microscòpiques que provoquen aquest efecte. Quan la piscina aconsegueixi l’equilibri biològic el filtre serà prescindible.
També és aconsellable en aquestes piscines tenir alguns peixos que seran els encarregats d’eliminar les larves de mosquits i altres insectes.
En definitiva podríem dir que els avantatges d’una piscina natural són:
Fàcil manteniment, no requereixen productes químics, ni regulació del PH, ni una depuradora funcionant constantment.

Integració, la piscina natural no és només un lloc on banyar-te, és un ecosistema integrat dins el nostre jardí.

Salut, al no utilitzar clor per manternir la qualitat de l’aigua són piscines molt més saludables i no provoquen les típiques irritacions de pell, ulls i mucoses.