Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Arxiu de etiqueta: Materials

El cob

DEFINICIÓ: El cob, paraula que prové de l’anglès, o paret de mà, en català, és un material de construcció format principalment per una mescla d’argila i palla que es va compactant al terra, i quan la massa té la consistència i homogeneïtat suficients es van aixecant i modelant les parets. Per tant, a nivell de components el cob és similar a la tova, amb la diferència que no es compacta formant blocs; i a nivell de tècnica constructiva és similar a la tàpia, amb la diferència que no es compacta dins un encofrat. Aquests murs monolítics de terra de 50 cm de gruix es van aixecant i deixant assecar en tirades de 60 cm d’alçada, i una vegada acabats es fan les obertures corresponents.
 

ORIGEN: El cob és un material de construcció molt antic, existeix des dels inicis del Neolític i fou molt utilitzat durant la prehistòria. És originari de Gran Bretanya, però se’n troben exemples a tot el món. Així com la tàpia i la tova són característiques de climes més secs i assolellats, la construcció amb cob és més pròpia de climes humits.
 

CARACTERÍSTIQUES:
 
– Gran inèrcia tèrmica: La terra té una gran capacitat d’emmagatzemar calor i cedir-lo posteriorment, és el que coneixem com a inercia tèrmica. Això permet atenuar els canvis de temperatura externs, mantenint una temperatura interior agradable.
 
– Bon comportament acústic: Els murs de terra transmeten malament les vibracions sonores, de manera que es converteixen en una barrera eficaç contra el renou.
 
– Transpirable i higroscòpic: La terra és un material per naturalesa transpirable, per tant, els murs de terra permeten la regulació natural de la humitat interior de la vivenda, evitant que apareguin condensacions.
 
– Baix impacte ambiental: La terra que forma el cob s’obté localment, evitant problemes com la deforestació o la mineria extractiva que impliquen altres materials, a més de l’estalvi en transport. A l’utilitzar-se en cru s’evita la despesa energètica de la cocció i, a més, és totalment reciclable, si s’enderrocàs la vivenda el material podria ser integrat altra vegada a la natura.
 
– Resistència a agents externs: Tot i els materials dels que es compon, el cob es manté perfectament ferm en climes humits i plujosos.
 
– No inflamable i inert: La terra és un material que no s’incendia, no es podreix ni rep l’atac d’insectes.
 
– Mà d’obra i temps: La construcció amb terra en general, però especialment el cob, requereix un major esforç i implicació per part dels constructors que en una construcció convencional.
 
EXEMPLES: Com hem dit a Gran Bretanya és on podem trobar més exemples de construccions de cob, en podem trobar al Regne Unit, especialment a Devon i Cornualles, també en podem trobar a Gal·les, tant a la Vall de Glamorgan com a la Península de Gower, i també a Irlanda del Nord, a la badia de Donegal de l’Ulster.

El BTC (Bloc de terra comprimida)

DEFINICIÓ: El BTC (Bloc de terra comprimida) és una peça prismàtica formada per una mescla de terra crua i un material estabilitzant com calç, ciment o argila, que es col·loca dins un motlle i es comprimeix de forma mecànica. Aquests blocs són utilitzats en construcció com a substituts del maó.   ORIGEN: El BTC esLlegir-ne més

La tova

DEFINICIÓ: La tova, més coneguda com a “adobe” en castellà, és una peça per a la construcció feta amb una massa de fang sense coure, que es col·loca dins un motlle i es deixa eixugar al sol durant uns 25-30 dies. Per evitar que la peça s’esquerdi quan s’asseca s’afegeix palla a la terra. LaLlegir-ne més

La tàpia

DEFINICIÓ: La tàpia és una tècnica que consisteix en construir murs amb terra argilosa humida, compactada a cops i utilitzant un encofrat de fusta lliscant per contenir-la, anomenat tapial. En el procés es van col·locant dues planxes de fusta paral·leles dins les que s’aboquen entre 10 i 15 cm de terra que després es premsen,Llegir-ne més

La llana d’ovella

La llana d’ovella és una fibra natural i renovable que prové de l’esquila regular de l’animal, necessària durant el seu cicle de vida. Com tots sabem els productes realitzats amb aquesta matèria prima tenen un poder aïllant molt alt. Si bé les seves aplicacions més conegudes es realitzen en la indústria tèxtil, actualment està agafantLlegir-ne més