Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

La llana d’ovella

La llana d’ovella és una fibra natural i renovable que prové de l’esquila regular de l’animal, necessària durant el seu cicle de vida. Com tots sabem els productes realitzats amb aquesta matèria prima tenen un poder aïllant molt alt. Si bé les seves aplicacions més conegudes es realitzen en la indústria tèxtil, actualment està agafant molta força la seva utilització com a aïllaments per a la construcció.

En el seu procés de transformació la llana d’ovella es renta prèviament, se li aplica un tractament anti-arnes (amb prementina o amb sals de bòrax) amb propietats fungicides i anti-insectes, i també es tracta per retardar l’acció del foc. El producte acabat es pot presentar en forma de mantes flexibles, de plaques rígides o de flocs (per ser insuflat a granel). Es pot utilitzar dins trasdossats lleugers, entre murs pesats, en falsos sostres, etc.

PROPIETATS:

Higroscòpica: És un material que regula la humitat interior, ja que pot arribar a absorbir o alliberar fins a un 30% del seu pes en humitat, de manera que ajuda a crear ambients secs amb el confort que això suposa. Quan la temperatura exterior puja i les fibres s’escalfen alliberen humitat i es refreden, refredant l’ambient. Quan la temperatura exterior baixa, les fibres es refreden, absorbeixen humitat i s’escalfen encalentint l’ambient. Aquests porcesos d’absorció i cessió d’humitat a l’ambient ajuden al control de les possibles condensacions interiors.

Transpirable: Garanteix la qualitat de l’aire interior.

Durable: Correctament instal.lada no es deteriora amb el pas del temps mantenint la seva densitat i cohesió.

Resistènt al foc: El seu comportament davant el foc (F) és superior a altres aïllaments convencionals i és autoestinguible.

Reciclada: Les materies primeres de fabricació provenen de la recuperació de subproductes de la indústria de la pell i tèxtil, així com també de residus domèstics, com per exèmple matalassos.

– Recliclable: El material recuperat d’un enderroc es pot tornar a incorporar al cicle de fabricació dels aïllaments.

– Sana: La llana d’ovella, a diferència d’altres tipus de llanes minerals, no presenta cap risc per a la pell, els ulls o les vies respiratòries.

 

Veure fitxa tècnica

2 Responses to La llana d’ovella

  1. […] de materials naturals i transpirables: suro negre, llana d’ovella, […]