Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

El termo acumulador elèctric

Gran part de les vivendes i pisos existents d’una certa antiguitat, si no tenen una caldera per calefacció o un termo instantani de gas, obtenen l’ACS (Aigua Calenta Sanitària) a partir d’un termo elèctric amb un acumulador d’uns 75-150 L. Aquests termos no solen tenir gaire aïllament i funcionen amb una o dues ressistències elèctriques de 1000-2000 w que mantenen  aquests 75-150 litres constantment a una temperatura de  com a mínim 55º C (aquesta temperatura no pot ser inferior, per normativa, per prevenir la legionela). En canvi, la temperatura mitja de l’aigua calenta que consumim està al voltant dels 40ºC.
 

Si ens aturam a pensar quan és que realment ulilitzam aquesta aigua calenta veurem que sol ser només al matí i/o a la nit i en alguns casos al migdia. Per tant no és necessari que la resta d’hores l’aigua es mantengui calenta. Amb un petit programador (preu 5 €) que es posa abans de l’endoll del termo, podem fer que el termo només es posi en marxa quan l’hem d’utilitar (preveure 2 hores abans). D’aquesta manera aconseguirem reduir un 50% el consum d’energia elèctrica del nostre termo, i això es notarà bastant en la factura d’electricitat de final de mes.

2 Responses to El termo acumulador elèctric

  1. […] enxufats tenen un consum constant encara que no estiguin en funcionament actiu, són els stand-by (la TV, el DVD, l’inalàmbric, el router, el forn, el microones…). El consum […]

  2. […] la majoria d’aparells electrodomèstics (rentadora, secadora, rentaplats, forn, micoones, El termo eléctric ,…) es poden programar per a que funcionin a una hora determinada. D’aquesta manera si […]