Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Arxiu de etiqueta: Materials

La calç natural

La calç és un dels millors lligants naturals per a la preparació de morters en la construcció. Ha estat un material utilitzat des de temps inmemorials, per a la construcció de fonaments, parets, referits de murs interiors i exteriors, treballs en pedra i construcció de pisos i sostres. És un material molt versàtil per afegirLlegir-ne més

El suro natural

L’aglomerat de suro natural és un dels millors aïllaments que hi ha al mercat. El suro nergre és un material totalment ecològic sense cap tipus de coles ni additius, ja que mitjançant pressió i temperatura, la mateixa resina que segrega el suro actua d’aglomerant. És un exel.lent aïllament tèrmic: la seva estructura de porus obertLlegir-ne més

La fusta

La fusta en construcció és un dels materials que consumeix menys energia. El totxo ceràmic en consumeix 3 vegades més; el ciment 4 vegades més; els plàstics 6 vegades més; el ferro 20 vegades més i l’alumini 120 vegades més. Creim que val la pena fer un bon pensament abans de triar un tipus deLlegir-ne més