Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

La tova

DEFINICIÓ: La tova, més coneguda com a “adobe” en castellà, és una peça per a la construcció feta amb una massa de fang sense coure, que es col·loca dins un motlle i es deixa eixugar al sol durant uns 25-30 dies. Per evitar que la peça s’esquerdi quan s’asseca s’afegeix palla a la terra. La tova té les dimensions que permetin al constructor manejar-la amb una mà, les més comuns són 6x15x30 cm, 10x30x60 cm i 7x20x40 cm, depenent de la regió i de les condicions del lloc on la trobem.
 

ORIGEN: La ciutat més antiga que es coneix, Çatalhöyük, a Anatòlia, del VII mil·leni abans de Crist, té les cases construïdes amb tova. També fou molt utilitzada a l’Antic Egipte, elaborada amb llims del riu Nil. És molt usual trobar-ne a regions semi-desèrtiques de l’Àfrica, Amèrica Central i Amèrica del Sud. A la península trobam construccions d’aquest tipus a les regions més seques, com Castella i Lleó.
 

CARACTERÍSTIQUES:
 
– Gran inèrcia tèrmica: La tova té una gran inèrcia tèrmica, per la qual cosa serveix de regulador de la temperatura interna, a l’estiu conserva la frescor i durant l’hivern la calor.
 
– Bon comportament tèrmic i acústic: Les característiques del material i els espessors utilitzats fan que la tova tengui molt bon comportament tèrmic i acústic.
 
– Transpirable i higroscòpica: La terra és un material per naturalesa transpirable, això permet una regulació natural de la humitat interior de les cases construïdes amb tova, evitant que apareguin condensacions.
 
– Baix impacte ambiental: La terra que forma les peces de tova és un material que s’obté localment, la seva extracció i conformació és respectuosa amb el medi ambient i és totalment reciclable.
 
– Sensible a agents externs: La tova s’ha de protegir de l’aigua de pluja i de la humitat del terreny. Per tant, en el cas de fer les peces a la mateixa obra haurem de tenir certa previsió durant el seu assecat, ja que en cas de pluja s’hauran de protegir. Pel que fa a les construccions, els murs es poden protegir de la pluja amb morters amb base calç i de la humitat del terreny utilitzant fonaments impermeables o hidròfugs situats aproximadament a 1 m d’alçada.
 
– Poca resistència al sisme: Les antigues estructures fetes amb tova presentaven una alta vulnerabilitat sísmica, ja que es comportaven malament davant tremolors i terratrèmos, col·lapsant de manera sobtada. Avui dia però, es poden desenvolupar construccions amb tova que compleixin les normatives sismorresistents.
 

EXEMPLES: La ciutadella de Bam era la construcció de tova més gran del món, datava de l’any 500 a.C. però un terratrèmol l’any 2003 la va destruir per complet. A Amèrica Llatina trobam la ciutat de Chan Chan, la segona més gran del món feta amb aquest material i situada a la costa nord de Perú. Pel que fa a Àfrica, s’ha de destacar la ciutat de Tombuctú, construïda totalment amb tova, i situada a Malí aprop del riu Níger.