Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

L’engany de la “tarifa plana”

El proper mes d’agost farà dos anys que el Govern del Partit Popular va aprovar el paquet de mesures referents a la reforma elèctrica, com ja vam explicar al post Bájate la potencia, una d’aquestes mesures consistia en incrementar la part fixa de la factura de la llum, el que anomenen “terme de potència”, que es paga sempre, encara que no encenguem ni una vegada el llum, encara que estem de vacances o encara que no hi hagi ningú a casa.

Per tant, des de fa més d’un any i mig els consumidors domèstics estam pagant pràcticament el doble del que pagàvem pel “terme de potència”.

Però, per si això no fos suficient, el Govern ha anunciat una nova pujada d’aquesta part fixa de la factura, la qual cosa suposaria una pujada brutal de la quota mínima mensual a pagar encara que no es consumeixi ni un sol kW d’electricitat.

Davant això, les grans companyies elèctriques ja han començat a comercialitzar el que anomenen “tarifa plana” amb la qual pretenen confondre els consumidors, fent-los creure que paguen una tarifa plana, quan el que realment estan fent és pagar una tarifa fixa, és a dir, els volen tranquilitzar fent-los pagar la mateixa quantitat cada mes, evitant la muntanya russa de les factures bimensuals.

D’aquesta manera eviten als consumidors el gran ensurt quan reben la factura durant els mesos d’hivern i estiu, aproximadament sis mesos a l’any, a canvi d’un ensurt una mica menor repartit durant tot l’any.

En definitiva, les factures mensuals seran superiors, però estables, és a dir, tant si es consumeix energia com sinó la factura pràcticament no variarà.

Aquestes tarifes planes a més de ser un engany per als consumidors, el que fan és desincentivar l’estalvi energètic i l’eficiència. Perquè hem de reduïr el consum i hem d’intentar estalviar energia si tanmateix pagarem el mateix cada mes?

La conseqüència directa d’això és un augment del consum elèctric total, això beneficia la indústria dels combustibles fossils i de l’energia nuclear, així com les companyies elèctriques que les exploten, perquè, evidentment, així com ha estrangulat el sector de les energies renovables el Govern del nostre país, està clar que l’energia no provendrà de fonts respectuoses amb el medi ambient.

Davant aquestes normatives fetes a la mida del gran oligopoli elèctric, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), dins la campanya contra el que han denominat “tarifa elèctrica Altiplana”, posa a disposició dels consumidors una calculadora online que permet comparar el que pagam actualment amb el que pagaríem en el cas de contractar una d’aquestes “tarifes planes”.

El nostre consell és, primer de tot, abans de contractar una tarifa d’aquest tipus, comprovar amb la calculadora online que no pagarem més del que estam pagant actualment i segon, com ja vam dir en el seu moment, calcular quina potència màxima podem consumir a ca nostra de manera simultània i en relació a això, reduïr la potència que tenim contractada.

Més informació a altiplana.nuevomodeloenergetico.org