Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Balanç Net

Es coneix com a balanç net zero per a l’autoconsum a la possibilitat de conexió a la xarxa elèctrica de instal.lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. Això vol dir que qualsevol família pot tenir les seves plaques solars fotovoltaiques conectades a la xarxa elèctrica. A final d’any es mesura l’energia consumida per l’usuari i se li resta l’energia aportada a la xarxa per la petita instal.lació, de manera que es fa un balanç. A l’hivern es consumirà més i a l’estiu s’aportarà més energia de la que es consumirà i si es mesura anualment es pot arribar a compensar.

Aquesta possibilitat és viable i tècnicament possible, sense que hi hagui d’haver subvencions ja que és una sol.lució rentable.  Només requereix que la instal.lació disposi d’un comptador elèctric bidireccional, és a dir, que compti l’electricitat que entra i la que surt (Els comptadors digitals actuals ho són, simplement s’han de reprogramar). Per part de l’usuari, amb unes quantes plaques i un inversor ja n’hi ha prou, sense necessitat de bateries (que són cares, duen manteniment i tenen una vida útil de uns 10 anys).

Administrativament fa falta una legislació que ho reguli. A l’Estat Espanyol es va fer la primera passa al 2011 amb el Reial Decret 1699/2011. Però s’ha quedat aquí. Segons la versió oficial “està en tramitació”. La versió políticament incorrecte és que les grans empreses energètiques fan pressió per endarrerir l’aprovació definitva d’aquesta llei, ja que no les afavoreix. Tot-hom sap com de poderoses són aquestes empreses, sobretot tenint en compte que ex-polítics importants com Felipe Gonzàlez, Jose Mª Aznar, Àngel Acebes, Pedro Solbes,… són alts càrregs d’empreses com Gas Natural Fenosa, Endesa, Iberdrola, Enel,…

L’aprovació d’aquest decret permetria l’existència de molts petits productors locals repartits al llarg del territori en lloc de grans centrals situades a grans distàncies del consum final de l’usuari. El tema del transport de l’energia és molt important, sobretot en l’electricitat, tenint en compte que per a que noltros poguem consumir 1kw/h la central ha de produir 3 kw/h, ja que 2/3 de la producció es perd durant el transport i la transformació de alta a mitja i de mitja a baixa tensió.

One Response to Balanç Net

  1. […] l’anomenada “reforma elèctrica”:  una llei que regulàs l’autoconsum i El balanç net. Una norma que donàs facilitats al creixement de les energies renovables de manera que cada un a […]