Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Tarifa elèctrica amb discriminació horària

Es tracta d’una tarifa reduida per fomentar l’ús d’electricitat en hores on hi ha poca demanda. Substitueix el que abans s’anomenava “Tarifa Nocturna”. La poden demanar a la companyia elèctrica els usuaris amb una potència contractada inferior a 15 kw, és a dir la majoria de vivendes.

Aquesta tarifa estableix diferents preus de l’electricitat segons el moment del dia en que es realitza el consum. Distinguim dos períodes:

– Periode Punta: 10 hores. * Preu: 0,170 €/Kwh. De les 12.00h a les 22.00h a l’hivern i de les 13.00h a les 23.00h a l’estiu.

– Periode Vall: 14 hores. * Preu: 0,058 €/Kwh. De les 22.00h a les 12.00h a l’hivern i de les 23.00 a les 13.00h a l’estiu.

Si tenim present que la tarifa “Normal” te un *preu de 0,140 €/Kwh, veim que la tarifa Punta suposa una penalització de un 21%, i en canvi la tarifa Vall suposa un estalvi de un 41%.

Actualment la majoria d’aparells electrodomèstics (rentadora, secadora, rentaplats, forn, micoones, El termo eléctric ,…) es poden programar per a que funcionin a una hora determinada. D’aquesta manera si ens organitzam per realitzar la majoria de consum energètic en aquestes hores Vall, podem reduir la nostra factura elèctrica un 20% aproximadament.

* Els preus esmentats s’han agafat de les tarifes de la companyia Som Energia