Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Plantes purificadores

Quan l’aire interior de les nostres vivendes o llocs de feina perd el seu equilibri iònic (perd ions negatius) respiram un aire “carregat” que ens produirà malestar general, mal de cap, irritabilitat, cansament i fins i tot dolors musculars.

Aquest desequilibri es produeix a causa dels camps elèctrics dels electrodomèstics, dels elements metàl·lics, de l’electricitat estàtica  dels teixits sintètics i de l’aire contaminat produït per emanacions tòxiques de diferents productes químics presents en les nostres llars.

Els productes contaminants més habituals són:

El xilè, present en la tinta, el cautxú o el cuir.

El formaldehid, present en el fum del tabac, en el fum dels cotxes, en aïllaments sintètics, en la roba, en les moquetes, i en molts del netejadors domèstics.

El monòxid de carboni, causat per una mala combustió.

El benzè, present en el fum del tabac, la gasolina, les fibres sintètiques, els plàstics i les tintes.

El Tricloroetilè, present en tintes, vernissos, laques i adhesius

Per reduir la contaminació de l’aire interior la millor solució és ventilar naturalment totes les estances de la casa, obrint portes i finestres, diàriament.

Les plantes també ens poden ajudar moltíssim: purifiquen l’aire augmentant en ell els ions negatius, generen oxígen, absorbeixen CO2 i altres gasos contaminants, regulen la humitat i temperatura ambientals, redueixen el renou, retenen la pols, i tenen un efecte psicològic beneficiós sobre les persones.

Per veure exemples clickau PLANTES PURIFICADORES