Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Dormir bé

Et costa dormir? t’aixeques cansant, amb mal de cap i amb la sensació de no haver descansat bé? Pot ser el teu llit està proper a una font de contaminació electromagnètica artificial (línea d’alta tensió, transformador, fugues de la instal.lació elèctrica, antenes de telefonia, de radio, wifi) o pot ser estàs situat al damunt d’una font d’energia natural de la terra o Geopatia (vena d’aigua, falla geològica, línees hartman, línes Curry).

El nostre organisme i els processos biològics funcionen gràcies a fenòmens elèctrics. Aquests processos es poden veure alterats per la influència d’aquests factors que hem anomenat abans. L’exposició durant un temps prolongat, sobretot a les nits (que és quan el nostre cos es regenera), provoca estrés cel.lular (de fet les cèl.lules interaccionen entre elles amb impulsos elèctrics de molt baixa freqüència) i minva la capacitat de regeneració del nostre cos, augmentant la predisposició de les persones més sensibles a patir insomni, fatiga, depressió, i en casos extrems leucèmia, càncers, malaties cròniques, etc …

Amb un estudi Geobiològic d’una vivenda, a través de la Radiestèsia, es poden detectar els “llocs dolents” d’una vivenda, ja siguin naturals o artificials,  i prendre les mesures adeqüades per minimitzar la seva influència. Molts cops és tan senzill com canviar el llit de posició o d’orientació dins l’habitació.

Per llegir més informació sobre Geobiologia i Salut clickau GEOBIOLOGIA I SALUT

El nostre col.laborador Sebastià Sansó realitza aquest tipus d’estudi.

Ref: “El gran libro de la casa sana” de Mariano Bueno

2 Responses to Dormir bé

  1. […] allunyar-nos del camp elèctric que es pugui produir. El més segur per evitar estar sotmesos als camps elèctrics durant les hores de descans és instal·lar desconnectadors automàtics dins les habitacions, per […]