Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

L’aigua

 

No és necessari explicar la importància de l’aigua dins la nostra vida. Nosaltres som en un 75% aigua, totes les reaccions que es produeixen en el nostre cos ocorren dins un medi aquós, les fruites i verdures que menjam són en un 80 %  aigua… Per tant, és evident que necessitam aigua per viure i per gaudir de bona salut.

Tota aquesta aigua del nostre cos la perdem amb la suor, l’orina, la saliva i la respiració, en total en solem eliminar un mínim de 2,5 litres al dia, que hem de reposar. Com la reposam? Amb l’aigua que bevem i la que contenen els aliments que menjam. Per tant, si l’aigua és tan important per la nostra salut, no és convenient que analitzem què bevem?

L’aigua de l’aixeta està clorada amb fins desinfectants. El clor és un excel·lent desinfectant usat i acceptat en tot el món per potabilitzar l’aigua pel consum humà. La cloració evita les enfermetats transmeses a través de l’aigua, que són moltes i segons informa l’Organització Mundial de la Salut són les responsables de les tres causes principals de mort en el món. Es calcula que cada any més de nou milions de persones moren a causa de la falta d’aigua potable.

Tot i aquest benefici però, el clor té una part negativa, i és que reacciona amb els precursors orgànics de l’aigua formant els anomenats trihalometans (THMs), que són subproductes organoclorats i organobromats amb propietats mutàgenes i cancerígenes, com el cloroform o el bromodicloroetà.

Els trihalometans són composts volàtils que es poden incorporar al nostre cos per ingestió quan consumim aigua de l’aixeta, però també per inhalació dels vapors alliberats a les dutxes o per absorció dèrmica a les dutxes i piscines clorades.

A més d’això, l’aigua pot contenir altres contaminants com nitrats, restes de pesticides, fertilitzants, metalls pesats, plàstics,  fàrmacs, etc.
Què podem fer davant això?

Filtrar l’aigua. Tenim dues maneres de fer-ho:

Filtre de carboni: són les gerres tipus Brita, en les quals aboques aigua de la xarxa i et surt aigua potable. Aquests filtres eliminen el clor, pesticides, herbicides, fàrmacs, benzè, trihalometans i policlorobifenils. També hi ha la opció de posar els filtres davall les piques de la cuina i que l’aigua de la pica ja et surti filtrada.

Filtre d’osmosi: aquest sistema consisteix en fer passar l’aigua a través d’una membrana semiimpermeable utilitzant fortes pressions. Aquest procés permet eliminar partícules de fins a 0,001 micres (el cabell humà medeix entre 60 i 80 micres). Sol ser un aparell que també es posa davall de les piques de la cuina.

En el cas de les dutxes també podem instal·lar una ecodutxa amb un filtre de carboni. A les piscines la solució és recórrer a la cloració salina per electròlisi, un mètode cada vegada més utilitzat a les piscines de nova construcció.

 

One Response to L’aigua

  1. […] Salut, al no utilitzar clor per manternir la qualitat de l’aigua són piscines molt més saludables i no provoquen les […]