Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Les Geopaties

Les geopaties (geo=terra, patia=malaltia), com el seu nom indica, són la combinació d’influències nocives provinents del subsòl o de l’entorn, desfavorables per a la salut de les persones.

Les geopaties poden ser:

– Corrents d’aigua subterrànies

– Xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curry)

– Falles geològiques

– Radioactivitat natural

– Gas radó

Aquestes influències creen un ambient desvitalitzador que minva la capacitat adaptativa i defensiva de l’organisme, i en conseqüència, augmenta o provoca símptomes, patiments i malalties. Estudis estadístics indiquen que un 85 % dels casos clínics de malalties cròniques i degeneratives corresponen a persones que havien estat exposades a algun tipus de geopaties intenses durant un període prolongat de temps.

Les primeres manifestacions que poden alertar de la possibilitat d’estar afectat per alguna geopatia són alteracions del son: insomni, dificultat d’agafar el son, sensació de cansament, etc. Altres manifestacions són al·lèrgies, esgotament crònic, mals de caps i d’esquena persistents, nerviosisme i irritabilitat, estat d’ànim depressiu, etc.

La manera de detectar aquestes zones patògenes és realitzant un estudi geobiològic. Si el feim abans de construir la nostra vivenda podrem evitar aquests punts i situar-la en el lloc més adient, si la vivenda ja està construïda podrem prendre les mesures adequades per minimitzar la seva influència, normalment, són solucions tan senzilles com canviar el llit de posició o d’orientació dins l’habitació.

 

Per llegir més informació sobre Geobiologia i Salut clicau GEOBIOLOGIA I SALUT.

 

El nostre col.laborador Sebastià Sansó realitza aquest tipus d’estudi.

 

Ref: “El gran libro de la casa sana” de Mariano Bueno

One Response to Les Geopaties

  1. […] segueix parlant d’altres temes fonamentals en bioconstrucció. Un d’ells són les geopaties, en concret, parla de les línies Hartmann i de les corrents d’aigua, i de com és de […]