Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

El Síndrome de l’Edifici Malalt

També anomenat Sick Building Syndrome (SBS). Es tracta d’un edifici que és capaç d’emmalaltir la gent que hi fa feina o que hi viu. La OMS el defineix com un conjunt de malalties originades o estimulades per la contaminació de l’aire en espais tancats, però està demostrat que a part de la qualitat de l’aire també hi ha molts altres factors com puguin ser l’ambient tèrmic, el renou i les vibracions, les radiacions, factors psicosocials, aspectes ergonòmics, il·luminació inadequada, etc. Es considera que un edifici està malalt quan un 20% de les persones que hi que fan feina declaren no sentir-se bé al seu lloc de treball.

SÍMPTOMES EN LES PERSONES

  • Trastorns alèrgics i respiratoris,
  • Irritació ocular, de pell i vies respiratòries,
  • Mal de cap, nàusees i nerviosisme,
  • Costipats crònics

 

CAUSES

  • Excessiva hermeticitat de l’edifici per falta de transpirabilitat de la seva envolvent,
  • Mala ventilació, ja sigui per mal funcionament o mal ús
  • Descompensació de temperatures
  • Excés de materials plàstics, d’aïllaments i materials d’acabat sintètics,
  • Abús de materials com el formigó o l’acer.

 

EFECTES

  • Aire interior viciat, amb excés de Co2
  • Multitud de Camps elèctrics o electromagnètics artificials
  • Concentració nociva per la salut de substàncies químiques

 

SOLUCIONS

 • Una bona ventilació, millor si és natural
 • Manteniment adequat de sistemes de climatització (filtres,..)
 • Ús de materials naturals i transpirables: suro negre, llana d’ovella, calç,
 • Construir amb més fusta i menys formigó i acer
 • Col·locar plantes purificadores a l’interior dels espais habitats

 

 

One Response to El Síndrome de l’Edifici Malalt

 1. […] i organitzades per GEA (Associación de Estudios Geobiológicos). El títol de les jornades va ser: “Síndrome de l’Edifici Malalt”, i es varen realitzar a la seu de la Cooperativa d’Advocats Col·lectiu Ronda, promotors de […]