Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

La Termografia

La Termografia és una tècnica que s’utilitza per mesurar temperatures a distància sense necessitat de contacte directe. La radiació infraroja que emeten tots els cossos és captada per una càmara termogràfica o càmara tèrmica que permet convertir l’energia radiada en dades tèrmiques.

Les seves aplicacions són moltes i diverses: maquinaria industrial, salvaments d’accidentats, medicina, veterinària, meteorologia,… i també en arquitectura, on una càmara termogràfica ens pot servir per:

Ponts Tèrmics: En edificació existent ens permet trobar-los, medir la seva longitud i amplada, determinar els punts més freds i els punts més calents, saber la diferència de tempertura i, per tant, quantificar la seva magnitud.

Aïllament: Podem localitzar zones que haguin pogut quedar mal aïllades durant el procés de construcció.

Humitats i condensacions: Un material humit estarà més fred que el mateix material sec, d’aquesta manera podem detectar una zona humida i pot ser trobar d’on procedeix la humitat. Pel mateix principi amb una camara tèrmica podem saber el nivell d’aigua d’un depòsit enterrat o en superfície i controlar si té pèrdues.

Infiltracions d’aire: suposen una pèrdua considerable d’energia i les podem trobar utilitzant la termografia.

Estat de tancaments i cobertes: amb un simple repàs localitzarem si hi ha algun desperfecte que a simple vista no es pugui veure.

Instal.lacions: En instal.lacions existenst o noves podem trobar tuberies d’aigua que no sabem on són i localitzar possibles fugues. Podem controlar si unes plaques solars o un terra radiant funcionen homogèneament o si hi ha algun tram deteriorat. En una instal.lació elèctrica podem veure si un quadre està sobre encalentit o si hi ha una part de la instal.lació que presenti un perill.

Per veure imatges termogràfiques clickau imatges termografia