Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

20/20/20

Segons els objectius que s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020, Europa ha d’haver reduit les emisions de CO2 un 20%, ha d’estalviar un 20% d’energia i les energies renovables s’han de situar en un ús del 20% (actualment estan entre un 5% i un 10%). Tenint present que la construcció consumeix un 40% del total de l’energia gastada, el nostre sector hi jugarà un paper molt important. A partir de l’any 2020 haurem de dissenyar edificis anomenats Nearly Zero Building (de consum quasi nul), on la millora general del disseny de l’edifici (envolvent, sistemes passius, etc,..) ha de reduir a la mínima expressió el seu consum. I on l’energia que s’ha de consumir haurà de provenir de fonts renovables.
 

Mentrestant, la normativa espanyola s’haurà d’adaptar per tal de garantir la consecució d’aquests objectius. Per començar s’haurà de rehabilitar energèticament  gran part del parc inmobiliari existent per tal de millorar la seva eficiència energètica.
 

A CONTRAFORT Arquitectura ens esteim formant per tal de poder afrontar aquestes tasques amb rigor i seguretat. Començant amb les certificacions energètiques dels edificis existents i seguint amb l’assessorament per a futures rehabilitacions.
 

2 Responses to 20/20/20

  1. […] les vivendes que es construeixin a partire del 31 de desenbre del 2020 tenguin un consum quasi nul (NZB) i que el parc edificat vagui millorant progressivament la seva eficiència […]

  2. […] d’Europa, i el seny, ens marca un camí cap a fer els edificis cada vegada més sostenibles (Nearly Zero Building): edificis amb molt poca demanda energètica, amb instal.lacions molt eficients i amb l’ús […]