Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Productes de neteja

Cada dia utilitzam milers de productes químics per netejar sense aturar-nos a pensar on van a parar aquest cúmul de substàncies químiques. Hem d’anar molt alerta, perquè a la vegada que netejam la casa la podem estar embrutant químicament.

Els productes que utilitzam, detergents, abrillantadors, suavitzants, aerosols, desinfectants, ambientadors, etc. es mesclen amb l’aire que respiram, l’aigua que bevem i la terra d’on surten els aliments que menjam, per tant, és important prendre consciència dels perills domèstics i dels efectes sobre el medi ambient que pot tenir l’ús de tots aquests productes.
Més enllà dels riscs més evidents, com puguin ser les intoxicacions agudes, n’hi ha d’altres menys evidents però no menys importants. Entre les substàncies que contenen o es generen amb el seu ús n’hi ha d’associades amb l’asma i problemes respiratoris o que poden ser irritants, neurotòxiques, alergèniques, sensibilitzants i, fins i tot, cancerígenes.
Tenim diverses solucions per reduir la quantitat de tòxics de dins les nostres vivendes derivada de l’ús de productes de neteja:

1. Embrutar menys: No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta, per tant, la primera cosa que podem fer és entrar menys brutor dins ca nostra. Això és tan senzill com col·locar estores a l’entrada i deixar les sabates del carrer al rebedor, utilitzant unes altres sabates per anar per dins la casa.

2. Utilitzar-los racionalment: Una altra mesura consisteix en no utilizar tants de tipus de productes sinó utilitzar els realment essencials. També és important utilitzar-los en quantitats menors i ventilar correctament després d’usar-los, així reduïrem la concentració de tòxics dins l’aire domèstic.

3. Utilitzar productes ecològics: Una altra opció és substituir els productes convencionals per productes ecològics. En aquest sentit, hem d’anar en compte perquè moltes vegades no tot allò que diu “ecològic” o “natural” ho és realment. Normalment els productes que compleixen vertaderes exigències ecològiques no es venen en grans establiments sinó en tendes més petites especialitzades.

4. Utilitzar solucions casolanes: És evident que la societat de consum ens ha fet oblidar els productes que s’utilitzaven abans per netejar les cases, i que si seguíssim utilitzant ens garantirien una simplificació de la càrrega química de les nostres llars. Productes tan senzills com el vinagre, el bicarbonat o la llimona ens poden donar els mateixos resultats que altres carregats de substàncies químiques.

Alternatives en tenim moltíssimes, per exemple, com a desinfectants podem utilitzar el vinagre, el sabó natural o el bórax, com a susbtituts dels detergents convencionals podem utilitzar els biodegradables amb zeolites i sense fosfats, com a abrillantador per la fusta podem utilitzar la cera d’abelles, com a alternativa als aerosols tenim els polvoritzadors mecànics manuals i com a substituts dels ambientadors tenim les plantes, els popurris o els encensers.

Referències:
Hogar sin tóxicos, de Carlos de Prada.
El libro práctico de la casa sana, de Mariano Bueno.