Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Sensibilitat química múltiple (SQM)

La sensibilitat química múltiple (SQM) és una síndrome complexa que es presenta com un conjunt de símptomes vinculats a diversos agents i components que es troben al medi ambient, als aliments o, fins i tot, als medicaments. Aquestes reaccions es produeixen per una exposició a nivells tolerats per la majoria de persones i concentracions considerades no tòxiques.

L’aparició, cada vegada més freqüent, de casos relacionats amb aquesta síndrome fa que ja no es pugui considerar una patologia rara sinó tot el contrari, és un trastorn clarament en expansió.

Les manifestacions més freqüents són en el sistema nerviós central, en el respiratori i en el gastrointestinal. Per això, els símptomes principals d’una crisi causada per l’exposició a algun tòxic són: mal de cap, fatiga, insomni, pèrdua de memòria, falta de concentració, depressió i ansietat, quan el sistema afectat és el nerviós central, dificultat respiratòria, tos, rinitis, etc. quan l’afectat és el sistema respiratori i, nàusees, vòmits, entre altres, si el sistema afectat és el gastrointestinal. A tot això, també s’han d’afegir símptomes molt comuns com són la irritació de la pell, de les mucoses i de les vies respiratòries, debilitat, dolor muscular i articular, palpitacions, taquicàrdies, etc.

Els agents més freqüents assenyalats com a causants de la SQM són: dissolvents orgànics, pintures i laques per acabats (que contenen xilè, clorur de metilè, destilats del petroli i tricloretà), fums diversos, metalls (níquel i plom), substàncies químiques diverses (formaldehids, etanol, àcid nítric i àcid clorhídric), productes de perfumeria i ambientadors (xampús, colònies, desodorants, productes cosmètics…), entre altres.

Totes aquestes substàncies les podem trobar dins les nostres cases, en moltíssims dels productes que utilitzam diàriament, per això, és tan important fer una bona elecció dels materials que conformaran la nostra vivenda, materials que estiguin lliures de tots aquests tòxics. També és fonamental millorar la ventilació i l’aireig dels nostres domicilis, evitant ambients molt humits. D’aquesta manera, evitarem tenir un edifici malalt, un edifici que acabi perjudicant la salut de les persones que hi viuen.