Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Lipoatròfia semicircular (LS)

La lipoatròfia semicircular (LS) és una alteració de la grassa subcutània que es manifesta en forma d’enfonsament a la cara anterior i lateral de les cuixes.
 

Tot i que les causes de l’aparició d’aquest trastorn segueixen sent desconegudes, el que està clar és que hi ha alguns factors que faciliten la seva aparició, com són la baixa humitat relativa, els camps elèctrics, els camps magnètics, etc. que trobam en l’interior dels edificis d’oficines.
 

El primer informe metge que relaciona aquesta malaltia amb les condicions interiors d’un edifici data de 1974, quan dos metges alemanys, Gschwandtner i Munzberger, descrivien el cas de tres pacients que presentaven aquestes bandes horitzontals deprimides al teixit subcutani de les cuixes.
 

Actualment podem dir que és una malaltia que afecta a persones que treballen en edificis d’oficines, majoritàriament dones, amb una proporció de 6:1 respecte als homes, i amb edats compreses entre els 30 i els 40 anys. També sabem que consisteix en una disminució de la grassa de les cuixes formant un semicercle a una alçada de 70-75 cm, que és l’alçada de les taules de les oficines.
 

La hipòtesi que ha cobrat més força en els darrers temps és la que relaciona aquesta malaltia amb les descàrregues elèctrostàtiques locals que es produeixen en aquesta zona de les cames, que és la més propera a la base de les taules de treball.
 

D’aquesta manera, els estudis que s’han anat fent conclouen que és un fenomen directament relacionat amb els edificis d’oficines moderns, així com amb els nous entorns de treball.
 

Aquesta malaltia és benigna, indolora i reversible una vegada s’eliminen les causes que la produeixen.
 

Algunes mesures o solucions per evitar les descàrregues electrostàtiques són: augmentar la humitat relativa de l’interior de l’edifici, (això s’aconsegueix amb una bona ventilació), utilitzar terres dissipatius, com poden ser els materials petris o ceràmics, (evitant moquetes i teixits sintètics),  i utilitzar mobiliari que no sigui de material sintètic ni metàl·lic. Una bona presa a terra de tot l’edifici és indispensable, i també es poden connectar a la presa de terra les taules de treball.
 

La Generalitat de Catalunya va establir un protocol l’any 2007 després de l’aparició d’alguns casos sonats com el de la nova seu de Gas Natural, la torre Agbar i La Caixa, que van afectar aprop de 400 treballadors. Segons aquest protocol les empreses estan obligades a informar la Generalitat quan s’hagi manifestat la malaltia en quatre treballadors. A més, la lipoatròfia semicircular és reconeguda per la Generalitat com a accident laboral.