Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Electrosensibilitat

L’electrosensibilitat o hipersensibilitat electromagnètica és una malaltia física produïda per un agent extern, concretament es manifesta com un conjunt de símptomes provocats per l’exposició als camps electromagnètics. Segons estudis recents, aquesta enfermetat, relativament nova i sorgida en el si de les societats desenvolupades, afecta una de cada mil persones i es pot arribar a convertir en un dels grans mals del segle XXI.

Alguns dels símptomes que presenten les persones electrosensibles són irritabilitat, cansament crònic, insomni, cefalea, pèrdua de memòria, nàusees, palpitacions i alteracions a la pell (picors i cremors). Tots ells s’activen o intensifiquen quan la persona afectatada està aprop de fonts de radiacions electromagnètiques, com puguin ser transformadors, antenes de telefonia mòbil, xarxes wifi, dispositius inalàmbrics o aparells elèctrics d’ús quotidià, com forns, microones o ordinadors.

L’Organització Mundial de la Salut no ha declarat que l’electrosensibilitat sigui una malaltia, però és evident que ja són moltes les persones afectades. Per això, el Parlament Europeu ha sol·licitat recentment que tots els estats membres segueixen l’exemple de Suècia, primer país que va considerar aquest trastorn i el va acceptar com a causa de baixa laboral (invalidesa física), i reconeguin la hipersensibilitat electromagnètica per tal de proporcionar una protecció adequada i garantir la igualtat d’oportunitats entre els qui la pateixen.

A l’Estat Espanyol l’únic cas conegut és el de Minerva Palomar a qui, el 23 de maig de 2011, el jutge va concedir la incapacitat laboral permanent i absoluta per sofrir el síndrome de fatiga crònica i de hipersensibilitat electromagnètica i ambiental.

No existeixen investigacions sobre aquesta dolència, hi ha pocs estudis realitzats i hi ha un gran desconeixement general al voltant d’aquest problema. Per això, es difícil diagnosticar-la i no hi ha cap medicament específic per tractar-la. El que està clar però, és que s’ha d’intentar evitar o reduir al màxim l’exposició a les fonts de radiació electromagnètica en la mesura que sigui possible.

Més informació a www.electrosensibilidad.es