Logo Contrafort Arquitectura

Logo Contrafort Arquitectura

971 551 859      info@contrafort.cat
616 170 749      Sebastià Berga Fuster
625 254 956     Joana Gelabert Galmés

FORMACIÓ: Arquitectura Bioclimàtica

Dia 11 i 12 de desembre vàrem assistir a un curs de formació permanent de l’arquitecte que organitzava el COAIB sobre “Arquitectura Bioclimàtica: Eines gràfiques i informàtiques d’ajuda al disseny” a càrrec del Dr. Arquitecte Sr. Francisco Javier Neila González, Catedràtic d’Universitat i Sotsdirector del Departament de Construcció i Tecnologia Arquitectòniques de l’ETSAM.
L’objectiu del curs era aconseguir un apropament als coneceptes de l’arquitectura bioclimàtica mitjançant l’utilització d’eines senzilles per al control del confort climàtic. Estava dividit en tres parts:

– Eines de gestió de dades climàtiques
– Climogrames de benestar (Olgyay, Givoni i Benestar Adaptat)
– Disseny de sistemes d’ombres

L’arquitectura bioclimàtica podríem dir que és l’arquitectura que dissenya els edificis adaptant-los a les condicions climàtiques, per tal d’aprofitar al màxim els recursos disponibles (sol, vegetació, pluja, vent) i estalviar al màxim el consum d’energia.

Dit així pot parèixer una cosa molt complicada però, de fet, és l’arquitectura més senzilla que hi pot haver, no consisteix en inventar coses estranyes sinó en dissenyar amb les ja existents i saber treure el màxim rendiment als recursos que tenim en el nostre entorn.

D’aquesta manera, el que haurem de tenir més en compte a l’hora de dissenyar la nostra vivenda és:

– L’orientació. Per exemple, en un clima com el nostre ens intentarem orientar sempre nord-sud, col·locant obertures petites a nord i obertures grans a sud. D’aquesta manera captarem molta radiació a l’hivern per les finestres a sud i minimitzarem les pèrdues energètiques per les finestres a nord.

– La protecció solar. En el nostre clima, hem d’evitar que entri el sol d’estiu a les nostres vivendes perquè és molt calorós, per això, posarem persianes, tendals, porxos, etc. a les façanes orientades a sud. Tots aquests elements ens faran de filtre, evitaran l’entrada de radiació solar a l’interior de la vivenda i crearan espais en ombra més frescs i agradables pels mesos d’estiu.

– L’aïllament tèrmic. Amb un bon aïllament aconseguirem evitar la pèrdua de calor a l’hivern i l’entrada de calor a l’estiu. La nostra vivenda s’escalfarà més ràpidament i es refredarà més lentament, amb la qual cosa estalviarem molt en climatització.

– La ventilació creuada. Col·locant finestres en façanes oposades de la vivenda o a diferents alçades facilitarem les corrents d’aire a l’estiu, així aconseguirem ambients menys humits i més frescs.