971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Murta cant C/ Càrritx de Sa Coma

Vivenda unifamiliar aïllada amb piscina de planta soterrani, planta baixa i planta pis. En planta soterrani trobam la zona d'aparcament i d'instal•lacions de la vivenda. En planta baixa hi ha la zona de dia, amb un gran espai de sala-menjador que s'obri cap a la zona de la terrassa coberta i la piscina. A la planta pis hi ha la zona de dia, amb tres habitacions i una zona d'estudi que s'obri cap a la terrassa. L'escala que comunica les diferents plantes està oberta i il•luminada zenitalment.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT