971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatges al Passeig Ferrocarril de Manacor

Projecte en construcció. L'edifici consta d'un aparcament soterrat per a 26 places, tres locals en planta baixa, un en planta pis i un total de 13 vivendes de diferents tamanys: 85 m2, 120 m2, 140 m2 i 180 m2. Per aprofitar la bona orientació de la façana s'ha volgut que totes les vivendes tenguessin terrassa. La varietat d'usos i de tipologies de vivendes que hi ha s'ha intentat uniformitzar en façana fent sobresortir els forjats de manera que la variació d'obertures entre plantes queda englobada dins un conjunt superior que li dóna ordre.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT