971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatges al C/ Na Xicamunda de Manacor

Edifici amb aparcaments en planta soterrani, dos locals en planta baixa i tres plantes pisos amb dues vivendes per planta. La nostra intervenció va començar quan ja s'havia fet la fonamentació de l'edifici. Assumirem la direcció d'obra i férem les modificacions pertinents. Per una banda ajustàrem la distribució de les vivendes fent-la més clara i organitzada, dotant d'una amplia terrassa la sala-menjador. Per altra banda, s'optà per fer una façana ventilada al carrer per donar-li una categoria estètica notable, a més d'un confort tèrmic considerable.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT