971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatges al C/ Lleó XIII de Manacor

Edifici en construcció. Es planteja amb aparcaments en planta soterrani, dos locals en planta baixa, tres vivendes per planta en la planta primera i la segona i una sola vivenda tipus àtic en la planta tercera. S'ha apostat per una imatge contundent però amb formes suaus en la cantonada, fugint del normatiu i típic xamfrà. El material ceràmic que s'utilitza per la façana ventilada servirà també per conformar les baranes i els para-sols de les balconades, de manera que uniformitzarà les dues cares de la façana, la més tancada cap al carrer estret i la més oberta cap a l'avinguda.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT