971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al camí de Son Fangos de Manacor

Vivenda en sòl rústic realitzada seguint criteris de bioconstrucció. Es va plantejar amb una volumetria tradicional basada en la combinació d'un conjunt de cossos de diferents alçades, que formen una L que abraça el seu entorn més immediat. Al volum principal s'hi troba la zona d'estar-menjador-cuina i l'accés. En els cossos annexes es troben les habitacions i banys per un costat, i per l'altre la cotxeria, la bugaderia i el rebost. L'edificació s'obri cap a la piscina, on hi ha la bona orientació i les vistes cap a l'ermita de Manacor.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT