971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Tulipa de la Colònia de Sant Pere

Es tracta d'una obra de nova construcció,  projectada amb criteris de Salut, Sostenibilitat i Eficiència Energètica. Durant la fase d'avantprojecte es va realitzar un estudi Geobiològic; aquest ens va permetre trobar la situació d'una vena d'aigua, la malla de línees Curry i la malla de línees Hartman. El volum s'ha dissenyat perquè sigui molt compacte i deixi el màxim d'espai buit en el  solar, que es destinarà a jardí, piscina, hort... La vivenda s'obri en planta baixa cap a la piscina i el jardí, sense descuidar les vistes cap al mar. En planta pis s'ha cercat la vista a les muntanyes i la bona orientació. En aquesta planta una terrassa fa de mirador cap al mar i cap al propi jardí, i fa d'accés a la coberta, pensada també com a mirador. En planta soterrani, s’ha cercat que la cotxeria-taller quedi ben ventilada i il•luminada. La intenció per aquesta vivenda és que la seva construcció es faci el màxim possible amb fusta i amb aïllaments naturals, amb elements prefabricats i que es monti a l’obra en molt poc temps.  La calefacció es preveu amb un sistema de terra radiant alimentat per 4 plaques solars tèrmiques recolzades per una termoxemeneia de biomassa. La refrigeració es farà de manera natural, per ventilació creuada.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT