971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Nord de Manacor

Vivenda situada dins un barri tradicional de Manacor, mirant a una plaça marcada per la presència d'un molí fariner. Des del principi es va intentar crear una volumetria i una imatge de l'edifici modernes, però respectant el Molí den Fraret, amb una acurada selecció de materials i textures. La voluntat dels promotors de tenir una casa sana, sostenible i eficient, ha estat premissa clau per al disseny tant d'estratègies passives com de les instal•lacions.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT