971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Major de Colònia de Sant Pere

Vivenda de planta baixa i pis projectada en col•laboració amb el mestre artesà Jordi Ribas. Pensada des de l'inici amb criteris de bioconstrucció i sostenibilitat, la formalització del projecte es va anar materialitzant creant formes orgàniques, cercant la bona orientació, les vistes i l'optimització dels espais interiors. La vivenda s'enganxa a la mitgera nord, amb un porxo a façana i un pati a sud que l'envolta tota. A l'espai principal de sala-cuina-menjador la llar de foc fa de pilar central des d'on surten les bigues de forma radial, a mode d'arbre que cobreix les estances.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT