971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ La Pinta de Porto Cristo

Es tracta d'un habitatge  de nova construcció. La volumetria s'organitza en forma L, doncs és la manera d'aprofitar al màxim l'assolejament del solar, deixant una part com a pati amb piscina. Aquesta disposició dona la possibilitat que tant la zona de dia (cuina, sala d'estar i menjador) com la zona de nit (habitacions) tinguin l'orientació a sud desitjada de manera que l'edifici pugui funcionar de manera passiva. El programa es divideix en planta baixa (zona de dia) i planta pis (zona de nit).

 

La volumetria de l'arquitectura pren diferència en els dos carrers delimitadors: al carrer de la Pinta es projecta a dues plantes per la tipologia que presenta aquesta via, mentre que pel carrer Marco Polo l'habitatge es queda en una única planta.

 

El  pati posterior donarà tant la il·luminació natural com la ventilació a la zona de banys de les dues plantes de programa, així mateix l'escala que connecta aquestes dues parts del programa i la zona de distribució de les habitacions quedaran igualment il·luminades per un lluernari orientat a sud.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT