971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ del Rosari de Manacor

Vivenda de planta baixa i planta pis, feta a mida per a les futures usuàries (mare i filla). La planta baixa, amb petita cotxeria inclosa, s'organitza al voltant d'un pati interior que il•lumina i ventila totes les estances. En planta pis el pati s'amplia creant una terrassa annexa a l'habitació principal, que guaita i es relaciona amb el pati de planta baixa. L'escala oberta és el nexe d'unió que relaciona les dues usuàries.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT