971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Càrritx cant C/ Dàlies de Sa Coma

Vivenda unifamiliar aïllada amb piscina de planta soterrani, planta baixa i planta pis. En planta soterrani trobam la zona d'aparcament i d'instal·lacions de la vivenda. A la planta baixa hi ha la zona de dia, amb un gran espai de sala-menjador que s'obri cap a la zona porxada de la casa i cap a la piscina. A la planta pis hi ha la zona de nit, amb tres habitacions, una d'elles amb bany i vestidor propis. L'escala, en doble espai, funciona com un gran lluernari.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT