971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Amor de Manacor

Vivenda d'un dels socis del despatx, pensada i construïda com un laboratori, amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i salut, és a dir, amb criteris de bioconstrucció. En ella s'ha pogut experimentar amb múltiples sistemes constructius alternatius, materials ecològics, instal•lacions molt eficients, sistemes passius, etc. Començant per l'estudi geobiològic del solar, i seguint amb una distribució cercant espais amplis i flexibles, sense perdre de vista la compacitat per tal d'alliberar al màxim el pati posterior. Estau tots convidats a fer una visita comentada.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT