971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge a Son Tovell a Manacor

Canvi d'ús d'un magatzem agrícola existent a vivenda unifamiliar aïllada en sòl rústic. L'espai únic i diàfan que formava aquesta nau s'ha transformat en una vivenda on s'ha volgut aprofitar sobretot la gran alçada de que es disposava, construint un altell a la part central fent d'estudi i d'espai de magatzem de les habitacions i, que organitza els diferents espais a doble alçada: l'accés i la sala-menjador. L'obertura d'un gran lluernari central il.luminarà aquest altell i la resta d'espais oberts.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT