971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge a Ses Rotes de Sa Valleta de Petra

Vivenda en sòl rústic d'estil tradicional, formada per un parell de volums de diferents alçades i proporcions que van conformant les diferents zones i usos, amb un porxo a l'entrada, davant la sala d'estar que s'obri a sud. Aquesta sala-d'estar a doble alçada es relaciona visualment amb l'altell que hi ha damunt de la cuina i que comunica amb les habitacions de la planta pis.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT