971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge a Conies Salvia de Manacor

Vivenda de grans dimensions projectada per a ser utilitzada com a vivenda vacacional. Organitzada al voltant d'una gran sala-cuina-menjador, les seves 7 habitacions tipus suite ofereixen espais amplis i ben il•luminats. La voluntat de projectista i propietat ha estat minimitzar el seu impacte en el paisatge fent un edifici molt compacte i de caràcter tradicional. La propietat ha tengut especial cura en organitzar els exteriors de la vivenda amb abundant vegetació, per crear un microclima agradable i minimitzar la visió de la construcció.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT