971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge a Conies Romaní Manacor

Vivenda de grans dimensions projectada per ser utilitzada com a vivenda vacacional. Organitzada al voltant de l'accés amb doble espai, les zones d'estar, menjar i les seves 6 habitacions tipus suite ofereixen espais amplis i ben il•luminats. La voluntat de projectista i propietat ha estat minimitzar l'impacte de l'edifici en el paisatge, fent-lo molt compacte, amb un caràcter tradicional i envoltat de molta vegetació.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT