971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Sebastià Berga Fuster

Som arquitecte llicenciat per la Universitat Politècnica de Catalunya a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona des de l’any 2001.

 

Tenc despatx propi obert a Manacor des de l’any 2003, després d’haver col·laborat i treballat en diversos despatxos a Mallorca i Barcelona des de l’any 1997.

 

Durant aquests anys el meu objectiu ha estat sempre aconseguir obres de qualitat integrades en el seu entorn: començant per estudiar bé les necessitats del client, passant per un projecte acurat, i acabant, sobre tot, a amb una bona direcció a peu d’obra.

 

Des de l’any 2005 que m’he anat formant amb criteris, tècniques i materials de Bioconstrucció, que he anat incorporant, de mica en mica, als meus projectes.

 

Des de l’any 2009 sóm soci i tècnic assessor a NATURLLAR Ecomaterials SL, un equip de persones il.lusionades en donar a conèixer la bioconstrucció i compromeses a treballar per aconseguir que sigui una alternativa a la construcció convencional, de manera que sigui tècnicament possible i econòmicament viable.

 

Durant l’any 2012 sóm una de les persones que treballa per fer possible el naixement de ABIB, l’Associació per a la Bioconstrucció a les Illes Balears.

 

L’any 2012 vaig començar una nova etapa, juntament amb na Joana Gelabert Galmés, creant un nou equip anomenat CONTRAFORT Arquitectura, amb l’objectiu de aprofundir en l’arquitectura sana i de disposar d’una xarxa de col.laboradors prou amplia i diversa per poder afrontar qualsevol tipus de projecte.

 

Durant l’any 2013 he realitzat i aprovat un curs de postgrau en la uib titulat “Expert universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica”.

 

Durant l’any 2013 vaig realitzar i aprovar un curs de postgrau en la uib titulat “Expert universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica”.

 

Actualment estic realitzant el Master en “Geometria Sagrada i Ressentir” impartit per Carlos Martín Lamoneda i Assumpció Vilaseca, arquitectes.

 FORMACIÓ

 

2009    CURS DE BIOCONSTRUCCIÓ  15 Hores

             Llorenç Sureda,Enginyer Industrial especialitzat en energies renovables

 

2012     JORNADES TÈCNIQUES SOBRE SOSTENIBILITAT I  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

             Centre d'Estudis COAATM

 

              CURS BIOCONSTRUCCIÓ I   15 Hores

             Mateu Ortoneda,  Formador Institut Ecohabitar i membre Aenor

 

2013     TALLER D'ARQUITECTURA EFICIENT I GESTIÓ ENERGÈTICA  30 Hores

             UIB, Universitat Illes Balears

 

              EXPERT UNIVERSITARI EN GESTIÓ, EFICIÈNCIA I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS.

             CURS DE POTSGRAU  150 Hores

             UE, Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

 

2014     DISSENY I SISTEMES CONSTRUCTIUS EN BIOCONSTRUCCIÓ  12 Hores

              Pilar Valero, Directora Institut Ecohabitar

 

              JORNADES BIOCONSTRUCCIÓ MALLORCA 16 Hores

             Consell de Mallorca i COAATM

 

              ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA II 11 Hores

             Francisco Javier Neila,  Dr arquitecte catedràtic universitat de Madrid

 

             JORNADAS SÍNDROME EDIFICIO ENFERMO 12 Hores

             GEA,  Asociación de Estudios Geobiológicos

 

2015     TALLER DE GEOMETRIA SAGRADA  16 Hores

             Carlos Martín Lamoneda,  Arquitecte, urbanista i paisatgista

 

             CURS MONOGRÀFIC SOBRE CALÇ 3 Hores

             Monika Brummer,  Arquitecta Màster en Restauració

 

             III CONGRÉS D'ARQUITECTURA I SALUT 13 Hores

             AUS, COAC, GEA, BAM,

 

             JORNADA DE COBERTES VERDES I JARDINS VERTICALS 6 Hores

             Asociación Española de cubiertas verdes, Universitat Illes Balears (UIB)

 

             TALLER DE GEOMETRIA SAGRADA 16 Hores

             Carlos Martín Lamoneda, Arquitecte, urbanista i paisatgista

 

2016     EGURTEK 12 Hores

              7e FORUM INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA I FUSTA, BILBAO

 

2017     CURS DE GEOBIOLOGIA I HABITABILITAT 6 Hores

              Pere León,  Arquitecte i Geobiòleg

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT