971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Reforma de vivenda a cas Lledoner de Santa Maria

Reforma i ampliació d'una vivenda existent catalogada i construcció d'una cotxeria independent. A petició de la propietat es volia aconseguir una vivenda de “baix consum”, autònoma energèticament i sana pels seus moradors, tot respectant la tipologia tradicional de la vivenda existent. Aquesta està formada per dos volums, un de planta baixa i pis, i l'altre de planta baixa, que formen una L. En planta baixa hi trobam la cuina-menjador, la sala d'estar, una habitació, un bany i l'escala que dóna a la planta pis, on hi trobam un bany, un estudi i una altra habitació. La cotxeria que es fa nova és un volum semiobert amb coberta inclinada on s'integraran les plaques solars i les plaques fotovoltaiques.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT