971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Observatori Astronòmic de Porto Cristo

En la zona verda que hi ha vora la Torre dels Falcons, en un espai d'uns 12 m2 situat entre una casa rural i un antic forn, l'Ajuntament ens va proposar la realització d'un petit observatori astronòmic, que serviria de seu del club astronòmic Newton. Aquesta zona és ideal per a l'observació dels estels a causa de la seva poca contaminació lumínica. El programa consistia en una sola estança on poder situar un telescopi electrònic, orientat cap al sud i una mica elevat per tal de sobrepassar visualment les construccions annexes. El projecte es va plantejar com una caixa que s'obria per tots els costats per tal de permetre les màximes vistes. Es va realitzar amb materials contemporanis, però amb una volumetria que no distorsionava les construccions del seu voltant.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT