971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

L'ESTUDI

El nostre objectiu és donar solucions adaptades a les necessitats dels nostres clients.

 

Als projectes aplicam criteris de bioconstrucció, sostenibilitat i eficiència energètica, on la salut i el benestar de l’usuari són el més important.

 

Ens nodrim dels valors de l’arquitectura tradicional (el sentit comú) al mateix temps que aprofitam els avanços tecnològics de la construcció, així com l’ús de les noves tecnologies (BIM).

 

Materials tradicionals com la calç, la fusta o la pedra i el coneixement de la geobiologia, es complementen amb tècniques modernes de construcció en sec i prefabricació, amb materials naturals i locals, amb sistemes passius d’estalvi energètic, i amb l’aprofitament de les energies renovables, creant edificis més saludables, sostenibles i eficients.

 

Comptam amb un nombrós grup de col.laboradors de diferents disciplines per tal d’oferir el millor servei al nostres clients.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT