971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Joana Gelabert Galmés

Som arquitecta llicenciada per la Universitat Politècnica de Catalunya a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona des de l’any 2013.

 

Al juny del 2011 vaig començar a treballar al despatx de Sebastià Berga Fuster després d'haver col•laborat en altres despatxos d'arquitectura.

 

Junts vam enllestir un nou projecte CONTRAFORT Arquitectura, incorporant al despatx coneixements sobre programes BIM i utilitzant les xarxes socials per tal de dinamitzar, actualitzar i difondre la nostra feina.

 

Això sempre acompanyat de rigor a l'hora de realitzar els projectes, de voluntat de satisfer el client i de seguir criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en la construcció dels edificis. Pensam que una altra manera de construir és possible i volem oferir als nostres clients cases sanes, sostenibles i eficients.

 

Per aquest motiu en els darrers anys m’he anat formant en criteris, tècniques i materials de bioconstrucció, per tal que aquesta sigui una alternativa viable enfront a la construcció convencional.

 

Som sòcia de l’Associació per a la Bioconstrucció a les Illes Balears des de l’any 2014.

 FORMACIÓ

 

2012    1a  JORNADA PASSIVHAUS A LES ILLES BALEARS 5 Hores

            Plataforma Edificació Passivhaus

 

2014    CURS DE SALUT GEOAMBIENTAL EN L’HABITATGE  11 Hores

            Fernando Pérez,  Tècnic analista en Salut Geoambiental

 

             DISSENY I SISTEMES CONSTRUCTIUS EN BIOCONSTRUCCIÓ 12 Hores

            Pilar Valero, Directora Institut Ecohabitar

 

            2a  JORNADA PASSIVHAUS A LES ILLES BALEARS 8 Hores

            Plataforma Edificació Passivhaus

 

            JORNADES BIOCONSTRUCCIÓ MALLORCA 16 Hores

            Consell de Mallorca i COAATM

 

            V JORNADES LOW TECH 10 Hores

            GITICED, Universitat Politècnica de Catalunya

 

2015    CURS MONOGRÀFIC SOBRE CALÇ 3 Hores

            Monika Brümmer,  Arquitecta i Màster en Restauració

 

             III CONGRÉS D'ARQUITECTURA I SALUT 13 Hores

            AUS, COAC, GEA, BAM

 

            JORNADA DE COBERTES VERDES I JARDINS VERTICALS 6 Hores

            Asociación Española de Cubiertas Verdes, Universitat Illes Balears (UIB)

 

            VI JORNADES LOW TECH 10 Hores

            GITICED, Universitat Politècnica de Catalunya

 

2016   EGURTEK 12 Hores

            7è  Fòrum Internacional d’Arquitectura i Fusta, Bilbao

 

2017    CURS DE GEOBIOLOGIA I HABITABILITAT 6 Hores

            Pere León,  Arquitecte i Geobiòleg

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT