971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge C/ Costa i Llobera de Vilafranca de Bonany

Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres de nova construcció en un solar de 10x30 m; el programa es divideix en planta baixa (zona de dia) i planta pis (zona de nit).

 

Per normativa la construcció ha de recular de la línea de carrer uns 3 m, fet que s'aprofitarà per construir-hi unes jardineres que acompanyin l'entrada a l'habitatge. La part posterior de la planta baixa és on hi haurà un porxo-torrador amb una part coberta fixe i una altre amb la possibilitat de cobrir-ho amb una lona per facilitar la seva flexibilitat d'ús. També en aquesta zona de l'habitatge és on hi haurà el jardí.

 

L'escala que conecta els dos nivells serà oberta i de construcció lleugera de manera que des de la sala-menjador-cuina es pugui gaudir de la seva presència i permeti una entrada de llum tamissada de la planta pis cap a la planta baixa.

 

A la zona de nit, l'estança principal gira entorn a una terrassa orientada a sud, aquesta habitació comunica amb el vestidor i el bany dotant així de certa intimitat als usuaris.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT