971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Habitatge al C/ Gal·les de Cala Murada

Es tracta de la reforma i ampliació d’una vivenda aïllada. La petita vivenda d’estiu existent, un cop enderrocats els cossos annexes de pitjor qualitat constructiva, s’ha ampliat per poder-se adaptar a les necessitats d’una família amb tres fills. Un cos d’habitació i bugaderia més un cos de sala-cuina-menjador amb un gran porxo i un cos d’habitació principal amb suite, juntament amb el cos existent convertit en habitacions i banys, formen un conjunt de volums formant una L al voltant de la piscina i el jardí, cercant al màxim la bona orientació solar.

 

Aquesta obra s’està executant per fases i entre la primera i la segona fase es va realitzar l’estudi geobiològic, fet que va fer modificar la distribució del projecte, per tal de situar els llits lluny de les geopaties detectades.

 

Tots els murs estaran envoltats d’un “abric” de suro negre natural, realitzat amb el sistema SATE, per garantir un bon aïllament i una bona inèrcia tèrmica, per tal de que l’edifici tengui el mínim consum energètic.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT