971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

Farmàcia Sureda-Pedrals Manacor

La reforma d'aquesta farmàcia tenia una sèrie d'objectius: ampliar la zona del públic, fent una gran sala, accessible per a discapacitats, que connectàs la façana amb el pati interior, minimitzar la zona del magatzem amb la introducció d'un robot que permetia optimitzar en gran mesura l'espai d'emmagatzematge, millorar notablement la il•luminació natural interior, obrint grans obertures a façana i recuperant el pati interior, dotar el conjunt d'una imatge moderna i atractiva, a més de millorar el seu funcionament general.

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT