971 551 859      info@contrafort.cat

616 170 749      Sebastià Berga Fuster

625 254 956     Joana Gelabert Galmés

ESTUDIS GEOBIOLÒGICS

Les geopaties (geo=terra, patia=malaltia), com el seu nom indica, són la combinació d’influències nocives provinents del subsòl o de l’entorn, desfavorables per a la salut de les persones.

 

Les geopaties poden ser d’origen natural:

 

  • Corrents d’aigua subterrànies
  • Xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curry)
  • Falles geològiques
  • Radioactivitat natural
  • Gas radó

 

 

 

O d’origen artificial, produïdes per camps electromagnètics i camps elèctrics (línies d’alta tensió, telefonia mòbil, instal·lacions domèstiques, transformadors,…).

 

Aquestes influències creen un ambient desvitalitzador que minva la capacitat adaptativa i defensiva de l’organisme, i en conseqüència, augmenta o provoca símptomes, patiments i malalties. Estudis estadístics indiquen que un 85 % dels casos clínics de malalties cròniques i degeneratives corresponen a persones que havien estat exposades a algun tipus de geopaties intenses durant un període prolongat de temps.

 

Les primeres manifestacions que poden alertar de la possibilitat d’estar afectat per alguna geopatia són alteracions del son: insomni, dificultat d’agafar el son, sensació de cansament, etc. Altres manifestacions són al·lèrgies, esgotament crònic, mals de caps i d’esquena persistents, nerviosisme i irritabilitat, estat d’ànim depressiu, etc.

 

En el cas de les geopaties d’origen natural, la solució passaria per fer un estudi geobiològic per tal de detectar aquestes zones patògenes. Si és abans de construir la nostra vivenda podrem evitar aquests punts i situar-la en el lloc més adient, si la vivenda ja està construïda podrem prendre les mesures adequades per minimitzar la seva influència, normalment, són solucions tan senzilles com canviar el llit de posició o d’orientació dins l’habitació.

 

En el cas de les geopaties d’origen artificial, les solucions són més complexes, ja que els avanços tecnològics en electrònica i en els sistemes de comunicació (telèfons, TV, radios, radars, etc.) fan que estem envoltats d’aquests tipus de radiacions. En propers posts explicarem algunes mesures que podem prendre per minimitzar els seus efectes sobre la nostra salut.

 

Per veure imatges d’estudis geobiològics clicau Estudi Geobiològic

 

Per llegir més informació sobre Geobiologia i Salut clicau Geobiologia i salut

 

El nostre col·laborador Sebastià Sansó realitza aquest tipus d’estudi.

 

Refèrencia: “El gran libro de la casa sana” de Mariano Bueno

SANA · SOSTENIBLE · EFICIENT